Jak zlepšit držení těla

Cílem našich kurzů je představení způsobu využívání naší spontánní motoriky, kterou máme v podobě předprogramovaných hybných programů uloženou v mozku již od narození. Jejich pomocí disponujeme při stejném množství svalové hmoty mnohem vyšší silou v končetinách a také výrazně lepší hybností. Můžeme pak zvedat velmi těžká břemena bez přetěžování těla, dokonce např. skoliózu můžeme tréninkem s vysokými zátěžemi srovnat za překvapivě krátký čas. Naší snahou je dosažení celotělové harmonie, spolupráce končetin a jejich funkčnímu propojení s trupem. Nic však záměrně nezatínáme a nezpevňujeme, vše necháváme plně v kompetenci naší nervové soustavy.

Každé zpevnění těla, které je samozřejmě nezbytné, musí zároveň umožnit volný pohyb. Tyto dva parametry ovšem vědomé zatnutí s proximálním tahem svalů nenabízí. Jedině souhry vyvolané automatickými vzpřimovacími procesy můžou vést k souladům v oblasti břicha v koordinaci s muskulaturou kolem páteře. Harmonie na přední straně trupu úzce souvisí s tím, v jakém rozpoložení se nachází zadní strana trupu a klouby celého těla.

Ve fitness se často mává rukama a nohama bez zjevného důvodu a mozek tedy nedostává informace potřebné k tomu, aby zapojil celotělové souhry. Ty vedou k napřímení trupu a pohybu všech svalových řetězců našeho těla s nějakým konkrétním záměrem. Když zvedneme ruku s činkou bez zjevného důvodu, tak naše centrální nervová soustava vůbec netuší, co s ní chceme dělat. Podle toho se pak určuje charakter spolupráce či nespolupráce svalových skupin. V případě, že zvedneme ruku s cílem například vyšroubovat žárovku, dojde automaticky k napřímení trupu a k opěrné funkci stejnostranné nohy. Mozek totiž nyní ví, co máme v úmyslu a zapojí takový typ svalové souhry, který je nezbytný ke zvládnutí daného úkolu.

Naprosto samozřejmě dojde ke zpevnění středu těla, ale tato stabilizace je úplně jiná, než když se o zpevnění centra těla snažíme vědomou činností. V tomto případě zůstane tělo uvolněné, avšak stabilní, takže je umožněn pohyb. U první varianty je volnému pohybu bráněno. Když lezeme na strom, také před tím netlačíme lopatky dolů, ramena dozadu nebo bradu do krku. Nikam bychom totiž nevylezli!

Většina účastníků kurzů dosahuje patrných a hmatatelných výsledků již v prvních hodinách kurzu a v průběhu dne se držení těla mění doslova před očima.

coach
Autor článku:Václav Rázl

Certifikáty počítá na desítky, celá léta se věnoval vrcholovému sportu a fitness. Postupně našel cestu k podstatě pohybu – ve vývojové kineziologii. Do fitness unikátním způsobem aplikuje to, s čím běžně zacházejí špičkoví fyzioterapeuti. Ještě pořád věříte, že CORE, nebo-li střed těla je v oblasti břišních svalů? Nejvyšší čas se s Vaškem seznámit.